നീ മാത്രം നല്ല ഇടയന്‍ | KESTER | Beautiful Christian Devotional Song Malayalam With Lyrics ♫

I want to say hello to all my christian brothers and want to wishes them a happy Merry Christmas Wishes 2018 and also a very blessed new year. May God fill your hearts with tons of joy and happiness.
261 Views
Published
കാണാതെ പോയ എന്നെ...
തേടി വന്നല്ലോ നീ ചാരെ...
ആട്ടിടയാ...ആട്ടിടയാ...
നീ മാത്രം നല്ല ഇടയന്‍...
ആടുകള്‍ക്കായ്‌ ജീവന്‍
നല്‍കിയ നീ മാത്രം നല്ല ഇടയന്‍..
Category
Christian Videos
Sign in or sign up to post comments.
Be the first to comment