നീ എന്‍റെ രക്ഷകന്‍ | KESTER | Hit Malayalam Christian Devotional Song HD

571 Views
Published
നീ എന്‍റെ രക്ഷകന്‍ നീ എന്‍റെ പാലകന്‍
നീ എന്‍റെ അഭയ സ്ഥാനം
നീറിടും വേളയില്‍ നീ എനിക്കേകിടും
നന്മയിന്‍ നീരുറവ....
Lyrics : Susan Joseph
Music : Bro.Achappa
Singer : Kester
Heart Tocuhing Hit Malayalam Christian Song
Category
Christian Videos