കര്‍ത്താവിലെന്നും | KESTER | Beautiful Christian Devotional Song Malayalam With Lyrics ♫

I want to say hello to all my christian brothers and want to wishes them a happy Merry Christmas Wishes 2018 and also a very blessed new year. May God fill your hearts with tons of joy and happiness.
330 Views
Published
ഇത്രനല്‍ രക്ഷകന്‍ വേറെയില്ലൂഴിയില്‍
ഹല്ലേലുയ്യാ പാടും ഞാന്‍...♪♪
കര്‍ത്താവിലെന്നും എന്‍റെ ആശ്രയം
കര്‍തൃസേവയൊന്നാണെന്‍ ജീവിതം
കഷ്ടമോ നഷ്ടമോ എന്ത് വന്നീടിലും
കര്‍ത്താവിന്‍ പാദം ചേര്‍ന്നുപോകും ഞാന്‍....
Lyrics ★ John Peter
Singer ★ Kester
More Videos ★
More Songs ★ Subscribe ★
Category
Christian Videos
Sign in or sign up to post comments.
Be the first to comment