ഒന്നു കാണുക എന്നെ നീ | BEST OF KESTER | Malayalam Christian Devotional Song

3,768 Views
Published
ഒന്നു കാണുക എന്നെ നീ..
ഒന്നു കേള്‍ക്കുക ഒരു നിമിഷം..
നീറുമെന്നുള്ളം കാണുവാനായി...
ഒന്നു വരികെന്റെ ചാരത്ത് നീ..
Category
Christian Videos